Affiliate Portal - idesign.academy

สมัครเข้าร่วม affiliate program เพื่อรับค่าแนะนำการขาย 50%

วิธีการสมัครสมาชิก

1. สมัครสมาชิก affiliate คลิกที่ สมัครใช้ระบบการแนะนำ
2. กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *
3. ชื่อ-นามสกุล และอีเมล
4. Affiliate ID ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น *ห้ามเว้นวรรคหรือใช้อักขระพิเศษอื่นๆ
5. ยืนยัน Password 2 ครั้ง
6. เข้าสู่ระบบด้วย Affiliate ID และ Password ที่ได้สร้างไว้
7. เพิ่มบัญชีธนาคารเอาไว้สำหรับรับค่าคอมมิชชั่นที่ Edit Profile