วิธีการสร้างและออกแบบเว็บไซต์หน้าเดียว OnePage ง่ายๆ แค่ลากแล้ววาง - idesign.academy

วิธีการสร้างและออกแบบเว็บไซต์หน้าเดียว One Page ง่ายๆ แค่ลากแล้ววาง สำหรับผู้ที่ต้องการอยากสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรืออยากสร้างรายได้จากการทำอาชีพรับทำเว็บไซต์ สามารถนำความรู้นี้ไปรับทำเว็บไซต์ให้กับลูกค้าได้

ตัวอย่างลิ้งเว็บไซต์หน้าเดียวที่ออกแบบในคลิปวิดีโอ : https://wp.weblogdesign.co/onepage/

วิธีการสร้างและออกแบบ เว็บไซต์หน้าเดียว One Page Website ง่ายๆ แค่ลากแล้ววาง