Privacy Policy - idesign.academy

นโยบายความเป็นส่วนตัว/นโยบายการคืนเงิน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

เว็บไซต์ https://idesign.academy/ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “idesign.academy”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
idesign.academy จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์ และ idesign.academy จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างกับข้อมูลของคุณ
ถ้าคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา คุณสามารถร้องรอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน ไม่รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บสำหรับการจัดการ ข้อกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

คุ๊กกี้
คุ๊กกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ idesign.academy อาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

ข้อควรระวัง
ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ idesign.academy ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และ Password ไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
การซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เป็นนามธรรมและสมบูรณ์ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากที่คุณซื้อการเป็นสมาชิกจะไม่มีการคืนเงินให้คุณ

*ราคาคอร์สเรียนจะยึดตามที่อัพเดทไว้ที่หน้าเว็บไซต์ และไม่ได้รวมค่า Hosting และ Domain name
*บัญชีสมาชิกทดลองเรียนฟรี มีอายุ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะถูกลบบัญชีออก
*WordPress Theme ไม่มี License key มาให้ด้วยนะครับ หากต้องการให้ซื้อ Theme โดยตรงจากผู้ให้บริการ

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
idesign.academy อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น idesign.academy จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับเว็บไซต์แห่งนี้

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ idesign.academy ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์แห่งนี้ต่อไปโดยคุณสามารถติดต่อกับเว็บไซต์แห่งนี้ที่ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ
ผ่าน Facebook Messenger หรือ

เพิ่มเพื่อน